AdBlue: wat is het?


AdBlue is een milieuvriendelijke synthetische vloeistof, die bestaat uit gedemineraliseerd water (67,5%) en ureum (32,5%). Deze vloeistof dient als uitlaatgascontrolesysteem en draagt er aan bij dat uw Volkswagen voldoet aan de laatste uitlaatgasnormen.


 Eerste waarschuwing: nog 2.400 km rijden.

De eerste melding wordt gegeven wanneer u nog 2.400 kilometer kunt rijden. Deze melding wordt iedere 100 kilometer herhaald totdat de actieradius 1.000 kilometer is.


Tweede waarschuwing: iedere 50 km herhaald.

Bij een actieradius van 1.000 kilometer verandert de waarschuwing, en wordt deze oranje. U wordt nu iedere 50 kilometer gewaarschuwd door een geluidssignaal.


Derde waarschuwing: na uitschakelen auto niet herstarten.

Vult u na de oranje waarschuwing uw AdBlue tank nog steeds niet, dan wordt de waarschuwing rood. Zodra dit gebeurt kan de auto niet worden herstart nadat deze is uitgeschakeld. Uw auto is dan niet defect, maar de AdBlue tank moet eerst worden bijgevuld voordat u verder kunt rijden.


Wie kan mijn AdBlue tank het beste bijvullen?

Uw AdBlue tank kan u het beste laten bijvullen door Heron Auto omdat:

  • Het bijvullen bij de Volkswagen Bedrijfswagens dealer scherp geprijsd is.
  • Het personeel getraind is in de omgang met AdBlue.
  • Er speciale adapters op de vulpijp nodig zijn om te voorkomen dat er wordt gemorst. Uw Volkswagen Bedrijfswagens dealer beschikt hierover.

Vijf handige tips

  • Per ongeluk AdBlue in uw brandstoftank gegoten? Start de motor dan niet op, maar neem contact op met Heron Auto.
  • Giet alleen AdBlue in de AdBlue-tank; vul de AdBlue-tank niet met andere vloeistoffen.
  • Voorkom dat de AdBlue vervuild raakt.
  • Als kleine hoeveelheden AdBlue in contact komen met bijvoorbeeld de lak van de auto, veeg dit dan weg en spoel het gebied zo nodig af met water.
  • Meer informatie over AdBlue en het bijvullen vindt u in het instructieboekje van uw Volkswagen bedrijfswagen.

  Download de VW Bedrijfswagens Service Prijslijst