Heron Auto is erkend CNG Keuringsstation.

Het enige CNG Keuringsstation in Noord Holland. 

Gastanks die ouder zijn dan vier jaar moeten worden voorzien van een geldig inspectierapport. Het uitvoeren van deze inspectie is geen standaard onderdeel van een standaard APK-keuring en daarom is hier een aparte CNG tankkeuring voor. Heron Auto is als enige autodealer boven Amsterdam een officieel erkend inspectiepunt voor CNG tankkeuringen. Heeft uw voertuig een (aard)gaskeuring nodig? Dan bent u op onze vestiging in Purmerend op het juiste adres. We kunnen de keuring voor alle merken auto's uitvoeren met uitzondering van vrachtwagens. De keuring is eenvoudig te combineren met de APK of een onderhoudsbeurt. 


Hoe lang duurt een keuring? 

De keuring duurt gemiddeld 30 minuten.

 

Wat kost een keuring? 

Wij hanteren de volgende prijzen voor een CNG-inspectie: 

 • Keuring 1 tank: € 149,95,- ex BTW.
 • Keuring opvolgende tank: € 79,95,- ex BTW.
Direct een afspraak maken   Contact met ons opnemenAlles over CNG
Wat is CNG?

CNG (Compressed Natural Gas) of samengeperst aardgas is momenteel de voordeligste en properste fossiele brandstof.

De voordelen van CNG.

 • Zeer voordelige brandstof
 • Steeds meer tankstations
 • Stoot minder schadelijke stoffen uit (fijne stofdeeltjes, CO2 en NOx)
 • Perfect voor zowel korte als lange trajecten
 • Verhoogd rijbereik
 • Altijd toegang tot ondergrondse parkings


Niet-vervuilend. CNG vermindert de vervuiling, zowel wereldwijd als lokaal.

CNG is veel milieuvriendelijker dan klassieke fossiele brandstoffen. Rijden op aardgas heeft een directe impact op het milieu en op de volksgezondheid. Kiest u voor aardgas? Dan kiest u voor zuiverdere lucht. Want CNG stoot heel wat minder schadelijke stoffen uit dan diesel of benzine:

 • veel minder fijn stof
 • minder CO2
 • veel minder stikstofoxiden (NOx)
Daarnaast is CNG volledig veilig en kan het nooit grond of water vervuilen. 


CNG (Compressed Natural Gas of NGV Natural Gas Vehicles)

Een voertuig, uitgerust met een CNG-installatie, wordt naast de periodieke technische keuring eveneens aan een specifieke CNG-keuring onderworpen. Deze specifieke CNG-keuring is eveneens verplicht binnen de 30 dagen na:

 • montage door een erkende installateur;
 • wijzigingen aan de installatie door een erkende installateur;
 • herstellingen aan de installatie door een erkende installateur;
 • na een visuele keuring of dichtheidsbeproeving van de reservoirs via een erkende installateur.


Technische keuring van:

De CNG-reservoirs en toebehoren (staat, bevestiging, plaatsing,..);
 • controle op eventuele gaslekken;
 • de gasdichte behuizingen;
 • plaatsing van de vulklep;
 • de drukleidingen;
 • de benzine-afsluitklep;
 • de CNG-afsluitklep;
 • plaatsing van de ontspanners (drukregelaars);
 • plaatsing van gas-luchtmenger;
 • plaatsing omschakelaar gas-benzine;
 • plaatsing manometer en brandstofmeter;
 • emissietest.
   

Wat omvat de CNG-keuring?

Administratieve keuring van:

 • CNG-etiket op de achterzijde van het voertuig;
 • montage-attest van een erkende installateur;
 • in voorkomend geval: R110 goedkeuringsmerk;
 • in voorkomend geval: attest van wijziging of verwijdering opgesteld door een erkende installateur;
 • in voorkomend geval: attest van visuele keuring of dichtheidsbeproeving van de reservoirs.


Herbeproeving of visuele keuring reservoirs en vervangen van hogedrukleidingen (klasse 0 en 1):

Voor installaties gemonteerd vůůr 05/05/2013 ťn zonder R110 goedkeuringsmerk

- Reservoir(s):

 • Elke 5 jaar dienen de reservoirs herbeproefd te worden via een erkende installateur.
 • Binnen de 30 dagen na herbeproeving dient het voertuig voorgereden te worden in een keuringsstation met attest van herbeproeving uitgereikt door een erkende installateur.
 • Na 20 jaar dienen reservoir(s) vervangen te worden met attest van wijziging uitgereikt door een erkende installateur.
- Hogedrukleidingen (klasse 0 en 1):
 • Elke 5 jaar dienen de flexibele hogedrukleidingen vervangen te worden door een erkende installateur.
 • Binnen de 30 dagen na vervanging van de leidingen dient het voertuig voorgereden te worden in een keuringsstation met attest van wijziging uitgereikt door een erkende installateur.

Voor installaties gemonteerd vanaf 05/05/2013 of met R110 goedkeuringsmerk
Reservoir(s):

 • Elke 4 jaar dienen de reservoirs een visuele inspectie te ondergaan via een erkende installateur.
 • Binnen de 30 dagen na de visuele inspectie dient het voertuig voorgereden te worden in een keuringsstation met attest van visuele inspectie uitgereikt door een erkende installateur.
 • Na 20 jaar dienen reservoir(s) vervangen te worden met attest van wijziging uitgereikt door een erkende installateur.
Hogedrukleidingen (klasse 0 en 1):
 • Elke 8 jaar dienen de flexibele hogedrukleidingen vervangen te worden door een erkende installateur.
 • Binnen de 30 dagen na vervanging van de leidingen dient het voertuig voorgereden te worden in een keuringsstation met attest van wijziging uitgereikt door een erkende installateur.