Privacy Statement

Heron Auto is onderdeel van Stern Groep N.V.; een van de grootste automotive concerns van Nederland. Stern Groep hecht groot belang aan correcte verwerking van persoonsgegevens, waarbij uw privacy voorop staat. Informatie over hoe Stern met persoonsgegevens omgaat kunt u terugvinden in het Privacy Statement van Stern Groep.

⇨ Lees hier het Privacy Statement van Stern.


Cookies
Stern maakt op haar websites gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw harde schrijf worden opgeslagen als u websites van Stern bezoekt. Deze cookies worden geplaatst om de gebruikerservaring te analyseren en het gebruikersgemak te bevorderen.
Tevens worden bij bezoek aan websites van Stern zogenaamde tracking cookies geplaatst op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terughalen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt nŪet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke. U kunt de websites van Stern ook zonder cookies bekijken. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schrijf voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. Meer informatie over het aanpassen van deze instellingen vindt u in de handleiding van uw browserprovider. Ook kunt u op uw computer geplaatste cookies verwijderen. Stern wijst er op dat als u geen cookies accepteert, dit kan leiden tot beperkingen in de functionaliteit van haar aanbod.  

Hieronder vindt u voor de meest gebruikte browsers een link naar een pagina met uitleg over hoe u het gebruik van cookies kunt managen:

Tot slot maakt Stern voor de verwerking van statistische informatie gebruik van Google Analytics. Indien u niet wilt dat Stern informatie over uw bezoek verzamelt en analyseert, dan kunt u hiertegen voor toekomstige bezoeken bezwaar maken (opt-out). Om de opt-out technisch mogelijk te maken, wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie is uitsluitend bedoeld voor de toewijzing van uw bezwaar. Let er wel op dat een opt-out-cookie om technische redenen alleen voor de browser van waaruit het is ingesteld kan worden toegepast. Als u de cookie verwijdert of een andere browser danwel andere hardware gebruikt, dient de opt-out opnieuw te worden vastgelegd.

Inzage, correctie en verzet
U kunt schriftelijk een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door Stern zijn verwerkt. Stern kan hiervoor een vergoeding vragen. Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen.
Voorts kunt u schriftelijk aangeven geen (commerciŽle) informatie meer te willen ontvangen over producten en diensten van Stern (Postbus 94949, 1090 GX Amsterdam, e-mail: sternmedia@stern.nl). Stern zal een dergelijk verzoek altijd honoreren. Ten aanzien van overig gebruik van persoonsgegevens door Stern, kunt u Stern verzoeken dit gebruik c.q. deze verwerking te staken. 

Wijzigingen
Stern behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement.